An Electronic Resource for the Study of Medieval Irish TextsWelcome to eSenchas!

Senchas ( /'ʃɛnχəs/ ) was the term used in medieval Irish for the accumulation of tales, history, tradition and other information which the learned classes drew on and composed to explore Ireland’s past. In this website, we are aiming to provide the modern equivalent: Electronic Senchas, or eSenchas. This website gathers together a comprehensive range of the available digital tools which can be used to study, analyse and interpret medieval Irish texts.

eSenchas is intended as a resource for both specialists and non-specialists. The medieval Irish literary corpus offers a wealth of material to be explored: whether you are discovering this material for the first time, or wish to analyse a particular lexicographical detail, the digital resources provided here are designed to assist you.

Explore our online database of textsIs í is brí le senchas ( /'ʃɛnχəs/ ) ná scéalta, stair, traidisiúin agus ábhar nach iad ar bhain an lucht léinn feidhm astu agus cuntas á chur le céile acu ar Éirinn san am a chuaigh thart. Ba mhaith linn leagan nua-aimseartha don gcoincheap sin a chur ar fáil leis an suímh idirlíon seo, Seanchas EleictreónacheSenchas. Is é atá bailithe anseo ná áiseanna digiteacha ar chabhair iad téacsanna Sean- agus Meán-Ghaeilge a léamh, a fhiosrú agus a mheas.

Is áis í eSenchas do mhic léinn agus do scoláirí araon. Tá saibhreas faoi leith ag baint le traidisiún liteartha meánaoiseach na hÉireann agus tá gort mór le treabhadh. Is cuma an duine le taithí nó gan taithí sa ghort úd tú, chabhróidh na háiseanna digiteacha seo leat pé ní atá le fiosrú agat. Bain taitneamh as!

Cuardaigh an stór téacsaí againn