Concordances

Versions of Sanas Cormaic, with Loman. Note that headwords only are currently available for transcriptions H¹a, H¹b, K: see Y (closely related) for text in those cases.
Show headwords only

1244 entries. Page of 25.
entries per page.
H¹a (main text)BH¹bKLLaMYLoman
H1a.851 mer [...] [B] H1b.939 mer [...] K.915 mer [...] [L] [La] [M] YAdd.907 YAdd Mer .i. mo a ír .i. a ferg. Loman.60 Mer .i. mo a ir .i. a ferg.
H1a.852 menic [...] [B] H1b.940 menic [...] K.916 minic [...] [L] [La] [M] YAdd.908 YAdd Menic .i. moo tic .i. metic bad cert and .i. cendfocras uil and immedhon. Loman.61 Meinic .i. tic .i. meticc bud cert ann, ⁊ cendfochrus uil i medon and.
H1a.853 mor [...] [B] H1b.941 mor [...] K.917 mor [...] [L] [La] [M] YAdd.909 YAdd Mor .i. moo a iur .i. a feoil. Loman.62 Mor .i. mo a úir .i. a feoil
H1a.854 mur [...] [B] H1b.942 múr [...] K.918 mur [...] [L] [La] [M] YAdd.910 YAdd Mur .i. mo a úr .i. a talam. Loman.63 Murduine .i. a ur .i. a talum.
H1a.855 mi [...] [B] H1b.943 mi [...] K.919 mi [...] [L] [La] [M] YAdd.911 YAdd Mi quasi a indsci. Loman.64 Mi quasi me .i. a indsce.
H1a.856 muincille [...] [B] H1b.944 muinchille [...] K.920 muncille [...] [L] [La] [M] YAdd.912 YAdd Munchille .i. man-chail .i. man lámhcail comet. Loman.65 Munchilli. i. man-caille .i. man .i. lam, id est manus, ⁊ cail .i. coiméd.
H1a.857 meltiuch [...] [B] H1b.946 melltiuch [...] K.922 melltiuch [...] [L] [La] [M] YAdd.914 YAdd Melltiuch .i. tech mellis. Loman.67 Miltiuch .i. teach mellis.
H1a.858 mescan [...] [B] H1b.947 mescan [...] K.923 mesgan [...] [L] [La] [M] YAdd.915 YAdd Mescan .i. do mescad ind loma assas Loman.68 Mescan .i. do mescad irt loma ásas.
H1a.859 meisci [...] [B] H1b.948 mesci [...] K.924 meisge [...] [L] [La] [M] YAdd.916 YAdd Mesci .i. do aisc quam in ciall. Loman.69 Meisce .i. mo de aisg í oldas a ciall aige.
H1a.860 mess [...] [B] H1b.949 mess [...] K.925 meas [...] [L] [La] [M] [Y] Loman.70 Mes quasi mo in usu lignorum fructus. p. 77a
H1a.861 mullach [...] [B] H1b.950 mullach [...] K.926 mullach [...] [L] [La] [M] YAdd.918 YAdd Mullach .i. mul-oach .i. cluasach. Loman.23 Mullach .i. mul-óach .i. cluasach.
H1a.862 malland [...] B.482 Malland .i. féith bís darin mullach anuas. quasi mulland. H1b.952 malland [...] K.928 malland [...] [L] La.44 Malland .i. féith bis tarsa mullag anuas, quasi mulland. M.476 Mallann .i. feith bis tarin mullach anuas, quasi mulland. YAdd.920 YAdd Malland .i. na malach no fainne oldas in mala fein. Loman.25 Mallann .i. na malach; ł fainde oldas in mala féin.
H1a.863 muad [...] [B] H1b.953 muad [...] K.929 muad [...] [L] [La] [M] YAdd.958 YAdd Muad .i. egusc. Loman.26 Muad mullaig .i. medon in mullaig
H1a.864 mell [...] [B] H1b.954 mell [...] K.930 mell [...] [L] [La] [M] [Y] Loman.27 Mell .i. milliud e, ł millti
H1a.865 muine [...] [B] H1b.955 muine [...] K.931 muine [...] [L] [La] [M] YAdd.923 YAdd Muine a muniio .i. daingnighim. Loman.28 Muine .i. a muinio .i. daingnigim.
H1a.866 molt [...] [B] H1b.956 molt [...] K.932 molt [...] [L] [La] [M] YAdd.924 YAdd Molt .i. mo a ailt no a folt no a sult .i. a feith. Loman.30 Molt .i. a folt ł a ailt ł a sult .i. a féth.
H1a.867 meith [...] [B] H1b.957 meth [...] K.933 meth [...] [L] [La] [M] YAdd.925 YAdd Meth .i. mo a feith. Loman.31 Méth .i. a féth.
H1a.868 maoth [...] [B] H1b.958 maoth [...] K.934 maoth [...] [L] [La] [M] YAdd.926 YAdd Maoth .i. mo is meth. Loman.32 Maoth .i. mo cis meth.
H1a.869 maothal [...] [B] H1b.959 maothal [...] K.935 maothal [...] [L] [La] [M] YAdd.927 YAdd Maothal .i. maothfuil. Loman.33 Maotal .i. maot ⁊ fuil.
H1a.870 mas [...] [B] H1b.960 mas [...] K.936 mas [...] [L] [La] [M] YAdd.928 YAdd Mass (.i. mo a ass) .i. mo tic as. Loman.34 Más .i. a fás, ł mo tig as.
H1a.871 mendat [...] [B] H1b.961 mendat [...] K.937 mendat [...] [L] [La] [M] YAdd.929 YAdd Mendat .i. mían-áit .i. ait is mian la cach. Loman.35 Mennat .i. mian-ait .i. ait is míanach la cach.
H1a.872 midhach [...] [B] H1b.962 midach [...] K.938 midheach [...] [L] [La] [M] YAdd.930 YAdd Midach .i. mo d’echaib e, no maith-ech. Loman.36 Midach .i. do eachaib é, ł maith-ech.
H1a.873 muinnter [...] [B] H1b.963 muinter [...] K.939 muinter [...] [L] [La] [M] YAdd.931 YAdd Muinter .i. muin-toir .i. main toirithnech do neoch. Loman.37 Muindter .i. muin-toir .i. maine toirit do nech.
H1a.874 mias [...] [B] H1b.964 mias [...] K.940 mias [...] [L] [La] [M] YAdd.932 YAdd Mias .i. mo is fos í. Loman.38 Mias .i. is fois í.
H1a.875 mecon [...] [B] H1b.965 mecon [...] K.941 mecon [...] [L] [La] [M] YAdd.933 YAdd Mecon .i. mo ciness as. Loman.39 Mecon .i. mo cinis as.
H1a.876 meng [...] [B] H1b.966 meng [...] K.942 mang [...] [L] [La] [M] YAdd.934 YAdd Meng .i. mi-eng .i. drochengnum .i. drochenech. Loman.40 Meng .i. mi-engna í .i. drochenigh
H1a.877 mong [...] [B] H1b.967 mong [...] K.943 mong [...] [L] [La] [M] YAdd.935 YAdd Mong .i. mo a ong .i. a fochaidhe .i. maile no leithi no cutum for a thi. Loman.41 Mong .i. mo a hong .i. a fochaide .i. maíle ł léithi ł cudum fora .
H1a.878 mang [...] [B] H1b.968 mang [...] K.944 mang [...] [L] [La] [M] YAdd.936 YAdd Mang .i. mo is seng .i. luaithi mang ina mathair .i. derb. Loman.42 Mang .i. mo is eng; ⁊ inde dicitur luaiti mang ina a mathair .i. derb.
H1a.879 muit [...] [B] H1b.969 muit [...] K.945 muit [...] [L] [La] [M] YAdd.937 YAdd Múit quasi mutus .i. amlabair. Loman.43 Muit quasi mútus .i. amlabar
H1a.880 maide [...] [B] H1b.970 maide [...] K.946 maide [...] [L] [La] [M] YAdd.938 YAdd Maide .i. mo a faide quam a lethet. no uaid é. Loman.44 Maide .i. mo a faide oldas a letfad, ł mo uait é
H1a.881 moid [...] [B] H1b.971 moit [...] K.947 moit [...] [L] [La] [M] YAdd.939 YAdd Moit .i. mi-ait. Loman.45 Moit .i. -ait.
H1a.882 miscais [...] [B] H1b.972 miscais [...] K.948 miscais [...] [L] [La] [M] YAdd.940 YAdd Miscais .i. mo is cais í col. 64 .i. casus tuitim. no mo a scis neich oc a deicsin. Loman.46 Miscais .i. mo is cais í .i. casus tuitim; ł sgis neich oca deicsin. p. 76c
H1a.883 mun [...] [B] H1b.973 mun [...] K.949 mun [...] [L] [La] [M] YAdd.941 YAdd Mun .i. moo is en. ł quasi min a uerbo mingo latine. Loman.47 Mun quasi mo is aon; ł quasi min a uerbo mingo latine.
H1a.884 mir [...] [B] H1b.974 mir [...] K.950 mir [...] [L] [La] [M] YAdd.942 YAdd Mír quasi mur, a nomine mursum latine. Loman.48 Mir quasi mur a nomine mursum latine
H1a.885 mat [...] B.501 Mát .i. lám. inde índmat .i. índ na lám nigther and. índlat din ar is [ED.índ] don choiss a traig et a lotione dicitur. H1b.975 mat [...] K.951 mat [...] [L] [La] [M] YAdd.943 YAdd Mat .i. lamh, unde indmat .i. ind na lam negar and. indlat immorro .i. lat .i. traig. indlas don chois didiu, ar is don cois in traicch, et a latitudine dicitur. [Loman]
H1a.886 mualach [...] [B] H1b.976 mualach [...] K.952 mualach [...] [L] [La] [M] YAdd.944 YAdd Mualach .i. seiscend, ut dicitur Rechtgal ó Siadhail slicht a da gai tria cach mualach, cuanach flescach ferach, amail carr a tabair lamhach, tria condall fand ferach. [Loman]
H1a.887 muad [...] [B] H1b.977 muad [...] K.953 muadh [...] [L] [La] [M] YAdd.945 YAdd Múadh .i. uasal no armidnech. [Loman]
H1a.888 midlach [...] [B] H1b.978 midlach [...] K.954 midhlach [...] [L] [La] [M] YAdd.946 YAdd Midlach .i. medon-lax .i. leth-lax. [Loman]
H1a.889 marbill [...] [B] H1b.979 mairbill [...] K.955 mairbill [...] [L] [La] [M] YAdd.947 YAdd Mairbill .i. maris bellum .i. cath no imecla. [Loman]
H1a.890 men [...] [B] H1b.980 men [...] K.956 men [...] [L] [La] [M] YAdd.948 YAdd Men i. bel, ut dictum est coicni ger gonus daine, ni frithit maine mara, mairg troich tar roi rena, atchí mena mac snama. Loman.54 Minarba quasi minuitur.
H1a.891 meisi [...] [B] H1b.986 mesi [...] K.962 meisi [...] [L] [La] [M] [Y] [Loman]
H1a.892 maidind [...] [B] H1b.982 maidinn [...] K.958 maidinn [...] [L] [La] [M] YAdd.950 YAdd Maidinn .i. imailec, ut est cuach Diarmada do Breg barainn, brath dorair dia memdatar maidind. [Loman]
H1a.893 meisi [...] [B] H1b.983 meisi [...] K.959 meisi [...] [L] [La] [M] YAdd.951 YAdd Meisi .i. cuimgech. [Loman]
H1a.894 mem [...] [B] H1b.984 mem [...] K.960 mem [...] [L] [La] [M] YAdd.952 YAdd Mem .i. poc. [Loman]
H1a.895 meli [...] [B] H1b.985 meli [...] K.961 meli [...] [L] [La] [M] [Y] [Loman]
H1a.896 meisi [...] [B] H1b.986 mesi [...] K.962 meisi [...] [L] [La] [M] [Y] [Loman]
H1a.897 maghar [...] [B] H1b.987 magur [...] K.963 magur [...] [L] [La] [M] YAdd.955 YAdd Magur .i. miniasc. [Loman]
H1a.898 man [...] B.492 Man i. e. a manu. H1b.988 man [...] K.964 man [...] [L] La.54 Man .i. a manú. M.486 Man .i. a manu. YAdd.956 YAdd Man .i. lamh, mane a remm. [Loman]
H1a.899 mut [...] [B] H1b.989 mut [...] K.965 mut [...] [L] [La] [M] YAdd.957 YAdd Mut .i. gach ngerr. [Loman]
H1a.900 muad [...] [B] H1b.990 muad [...] K.966 muad [...] [L] [La] [M] [Y] [Loman]
1244 entries. Page of 25.
entries per page.