Concordances

Versions of Sanas Cormaic, with Loman. Note that headwords only are currently available for transcriptions H¹a, H¹b, K: see Y (closely related) for text in those cases.
Show headwords only

1336 entries. Page of 27.
entries per page.
H¹b (main text)BH¹aKLLaMYLoman
H1b.451 droc [...] B.286 Droch .i. cach ṅolc. ut est drochbean ł drochḟer. H1a.385 droch [...] K.434 droch [...] [L] [La] M.279 Dedol .i. de dual .i. dual de aithce 7 dual de laithiu conad soilse cumaiscaidh odorchaib YAdd.484 YAdd Droch dino .i. roth carpuit. [Loman]
H1b.452 drauc [...] B.287 Drac .i. a dracone quasi dracc .i. téine .i. ferg. H1a.386 drauc [...] K.435 drac [...] [L] [La] M.280 Droch .i. gach nolc unde dicitur drochduṅe Y.428 Drac dono .i. a dracone, quasi dracc .i. tene no ferg. col. 30 [Loman]
H1b.453 drend [...] B.288 Dreand .i. debaid unde dicitur drennach .i. debtach. Drénd din .i. garb unde dicitur aindreand (.i. sliab). H1a.387 drend [...] K.436 drend [...] [L] [La] M.281 Drauc .i. a dracone quasi drac Y.429 Drend .i. debaidh, unde dicitur drendach .i. deibthach. [Loman]
H1b.454 deil [...] B.289 Deal .i. sine . unde dicitur i mBrethaib nemid combo do dílachta deal. [ED.aliter dalta deal] .i. mac dabó. H1a.388 deil [...] K.437 deil [...] [L] [La] M.283 Del .i. sine bo inde dicitur isna breathaib nemeth. combo do dilachte del .i. mac da bo Y.430 Deil .i. sine , unde dicitur isna Brethaib Neimeth co mba de dilachtæ del. ailiter dalta da deil .i. mac da . [Loman]
H1b.455 deligud [...] B.290 Deliugud .i. síniugud. etarscaruddeliugud inræda fri araile amail rodeligthea sine dianad anmand delái. deliugud .i. deailicad .i. da roind. H1a.389 deliugad [...] K.438 delighudh [...] [L] [La] M.284 Deligud .i. sinegud .i. etarscarad 7 deligud indreta fri araile. amal rodeligthe sini diandat anmand delæ Y.431 Deligud .i. siniugud .i. etarscarad i deiliugud ind réta fria araill amail rondeiligthe sinethæ dianat anmanna dela. [Loman]
H1b.456 dithreb [...] B.291 Díthreb .i. beith cen treib ł cen trebaide and. H1a.390 dithrep [...] K.439 dithreb [...] [L] [La] M.285 Dithreb .i. bith gan treabu and Y.432 Dithreb .i. beith cen treib n-ann, no cen trebadh. [Loman]
H1b.457 disiurt [...] B.292 Dísert .i. disertus locus .i. robádus (ł roboth) and riam. H1a.391 disiurtus [...] K.440 disiurt [...] [L] [La] M.286 Disert .i. discretus locus .i. roboth and riam Y.433 Disiurt i.e. disertus locus .i. loc fássaig .i. roboth and riam cia roderacht nunc. [Loman]
H1b.458 droichet [...] B.293 Droichet .i. doroichet cách taris on ur co araile (don uisce ł na fedhe). droichṡet din .i. sét dírech. ar is droch cach ndírech .i. nithalla nemdírge do arnab tusledach. ł drochsét ar a olcus. [H¹a] K.441 droichet [...] [L] [La] M.287 Drochet .i. dorochet ond orsa cosandornaill ind uisque no na feda Drochet Ailiter drog set .i. drog gach ṅdiriuch drogset didiu .i. set diriuch .i. ni thalla nem dirgi do ar nap sothuisledach. Y.434 Droichet .i. doroichet ónd ursæ co raill ind usci no na feithti. droichet .i. droch-ṡet .i. droch cech ndiriuch. drochet .i. set diriuch .i. ni thalla nemdirgi air na ba {?} sothuissledhach. [Loman]
H1b.459 dobrith [...] B.283 Dobrith .i. doburhith .i. uscearbur. cuit æsa aithrigepennaite indsin. H1a.392 dobrith [...] K.442 dobrith [...] [L] [La] M.277 Diburtud .i. dia bruaitiud .i. dered ner cai in sein .i. alternas na rab olc memnæ nich Y.435 Dobhrith .i. dobar-ith indsin .i. usquearbar .i. cuid aossa aithrige et pendaite. [Loman]
H1b.460 dessruith [...] B.294 Deshruith .i. diṡruith .i. ni sruith. H1a.393 desruith [...] K.443 dessruith [...] [L] [La] M.288 Desruith .i. de fo diultud .i. nisruith Y.436 Dessruith .i. fo diultad .i. ni sruith. no dessruith .i. brethem, unde dicitur a mBrethaib Neimeth desrith fial filidh. [Loman]
H1b.461 deme [...] B.295 Deme .i. teime .i. teim cach ṅdub. unde dicitur temen .i. doirche. Deme din for dorchi náidche. H1a.394 deme [...] K.444 deime [...] [L] [La] M.289 Deme .i. teme tem .i. gach ndorche. deme didiu fo doirche naidche Y.449 Deme .i. gach neutur lasin laitneoir is deime lasin filid ngaidelach. [Loman]
H1b.462 demes [...] B.296 Demess s .i. meass déde and (it da scin lais). ł demas .i. emeass asa degscín. (MARGł mes .i. fæbur nt dicitur Mesgegra) H1a.395 demes [...] K.445 deimes [...] [L] [La] M.290 Demes .i. mess dede. airitascan lais Y.438 Demes .i. mess dede and, uair it scín lais. mess .i. fæbar, unde dicitur Mess-gegra. [Loman]
H1b.463 doma [...] B.297 Domnia .i. díshomma. H1a.396 doma [...] K.446 doma [...] [L] [La] M.291 Dommæ .i. diṡommæ .i. nosomma. Y.439 Dommae .i. di-sommæ .i. ni somæ. [Loman]
H1b.464 dubach [...] B.298 Dubach .i. dísubach .i. fo díultad. de ł du ł do fodíultad. H1a.397 dubach [...] K.447 dubach [...] [L] [La] M.292 Dubach .i. ni subach du no do fo duiltud Y.440 Dubach .i. di-ṡubach .i. ni subach. du no do fo diultad. du-, do-, de- fo diultadh. [Loman]
H1b.465 dulbair [...] B.300 Dulbair .i. dolabair .i. (MARGdiṡulbair. nisulbair .i. nisolabair) H1a.398 dulbair [...] K.448 dulbair [...] [L] [La] M.293 Dulbair .i. disulbair .i. nisulbair .i. ni solabair Y.441 Dulbair, di-sulbair .i. ni suilbir, suilbir .i. solabair. [Loman]
H1b.466 dimsi [...] B.301 Diúire .i. ṁaisse. H1a.399 dimse [...] K.449 dimsi [...] [L] [La] M.294 Dimse .i. dimaise Y.442 Dimsi .i. -maissi. [Loman]
H1b.467 dona [...] B.303 Dona .i. diana (.i. bith cen ana). H1a.400 dona [...] K.450 dona [...] [L] [La] M.296 Donæ .i. diance .i. bith cen anæ Y.443 Dona .i. do-ana .i. buith cen ana. [Loman]
H1b.468 Dairfine [...] B.304 Dairfine (.i. Corcolaigde .i. fine Daire Dóimthiġ) ainm dona filedu .i. duarfine. fine duar. duar din focul. duarḟine iaram .i. fine bís forordugud .i. ḟocul. duar din is ainm do rand. ut dicitur i mBrethaib nemid .i. duar donesa nath .i. rand is airdercem is airigda) don molad. H1a.401 Dairfine [...] K.451 Dairfhine [...] [L] [La] M.297 Darḟine .i. corc colaigde .i. fine dare doimtich .i. is uad rochinset Y.444 Dair-fine .i. Corcca Laigde .i. fine Daire Doimtig, is uad rochinset. [Loman]
H1b.469 duarfine [...] [B] H1a.402 duarfine [...] K.452 duarfine [...] [L] [La] M.298 Duar ḟine immorro .i. nomen do ḟilethaib .i. fine duar duar didiu .i. focul. Duarḟine iarum .i. fine bis fri ordugud foccul Duar didiu is nomenfol. 179va do rann ut dicitur. duar do nessa nath .i. rand as aurdarcom den molad Y.445 Duar-fine didiu ainm d’filethaib .i. fine duar .i. fine foccul. duairfine .i. fine bis fri horangud foccal. duar didiu is ainm do rann, ut est cia duar donesa nath .i. rann is airegda don molad no is airderdæ. [Loman]
H1b.470 Diance(c)ht [...] B.305 Diancécht ainm doṡaid legis na hErenn .i. dia na cécht, na cumachta. cécht din ainm da cach cumachta. Diancécht .i. deus salutis (.i. slainte). Diancécht din dia na hícce ut (dixit) Néde mac Ádna .i. cechtsom derco aithsceinm ailcne .i. cumachtaigsim. ailcne (imorro) .i. scillec beac e romebaid don ailig corbean fora súilsium conidcæch. amrubhairt a chumachtu fair. non ut imperiti dicunt céchtsom .i. caechsom ⁊ araile{?}. H1a.403 Diancecht [...] K.453 Diancecht [...] [L] [La] M.299 Diancecht ainm do suith leigis .i. dianacecht .i. na cumachta .i. chet nomen do gach cumachta ut neighe mac adna dixit. Cecht sum dercoaith scenmaim ailcne .i. cumachta sum ailcne .i. scellec beicc rommemaidh dindalich condabi friaṡuilsom conid coech .i. imrubart a ccumachta fair non ut imperiti dicunt. cecht sum .i. cæchsum 7rl. Y.446 Diancecht .i. ainm do ṡuid leigis Erend .i. dia na cecht .i. na cumachta. Dian-cecht .i. cecht col. 31 cumachta, unde dicitur Neide mac Adnæ cechtsam dercca aithscnemaim ailcne .i. cumachtaigsium. ailcne .i. scellec becc romebhaid don ailig condabi friaa suil-sium, condi coech. imrubairt a chumachta foir. non ut imperiti dicunt cechtsom .i. cæchsamrl. [Loman]
H1b.471 defuach [...] B.306 Deach .i. defuach .i. deḟocul. fuach focul .i. comrag focail. .i. dialt fri dialt. is deach is lugem. arciatberar déach don díalt hirasa sin acht (is) aire atberar deach fo bith is fondeach. ł is fotha ṅdeich. is as forberad coḟóircerid mbrechta imbiat .i. uiii. ṅdiailt amail asberr in laiten unus non est numerus sed ab eo crescunt numeri. Ocht ṅdéich tra atrimet filid na nGædelis cos inṅdialtson .i. iarsinní na fil alt andna róinnter. Recomarc indeach tanaise .i. recómracud fri araill .i. díalt fri dialt ut Cormac. Iarcomarc in tress deach, iar comracud .i. iarsincomrac tóisech ut Cormac(an). Felis incethramad déach. iarsinní ḟilles .i. cia dobcrar a cethair imcrand anuas ł umcach raed ele iḟilled fillis imbe incetherda .i. adó illeadó anund. niba claen intairesin arnibí dialt forcrith inechtair adoleath ut est Murchertachán. ni samlaid don deach fil inadhiaid .i. claenre incoiced deach. is aire atberar claenré de fobíth is lettromm fodailterciadoberar umní ar itrumait lia inatri oldáite p. 266b adó. arit .u. dialta fil iclænré amail rogab fianamail[ED.echar]. Luibenchosach in sesed deach. luib .i. luibne mér na láimecossa na mer estib suas .i. inraigindoit cusinalt na gualandfri sodain samailter indeachsin icorp duine. se haisle din fil o chind in meoir co halt na gualand .ui. dialt din fil iluibenchossach ut est fiannamail[ED.echarad]. Claidemnus .i. claidem manus sechtmad deach i. e. claidem manus (.i. nálaime) .i. claidem són uli óta hind in meoir conice alt fil iter animdaamaethán. .uii. ṅaisle din indsin uii. ṅdialt fil i claidemnus. ut est fiannamail[ED.echaradard]. Bricht int ochtmad deach. forinní brígther. aris de dogníther nath. isé din is airegda díb inte innellegar nath darinní ellcither na dellaing nath. ocht naisle din fil o ind inméoir conathgabáil maethan animdha .uiii. ṅdíalta din fil ambricht. ut est fiannamail[ED.echaradardae]. H1a.448 deach [...] K.507 deach [...] [L] [La] M.300 Deach .i. deuath .i. de a foccul .i. fuach foccul. comracc didiu diailt fri dialt deach as lugum and isna deachaibh arci asberthar deach don dealt in auraisse acht is aire as berar deach do fobith is fotha ndeach 7 isses forberat co forcend ṁbhrechta imbiat. ocht ndialt asberar lasin laitnoir. unus non est numerus sed ab eo crescunt Ocht ṅdeich tra adrimet fileth na ṅgoidhel 7 cosinde altson .i. arindi nadfil alt and 7 nad rornaithear rocomorgg in deach tancuisse .i. re dochomrocud fri naill .i. dialt fri dialt ut est cormac iar comrucc ainm in tres deich .i. iar comrucud iarsin comrucud tuisech ut est cormacan feles nomen in tręs deich .i. arindhi filles .i. ce dobertar ina cethair im chrann annuas ł imnachret naile is fillind filles imbi in cethardam .i. a dan ille 7 a dan inonn nibi cloen int erisin air nibi dialt for cruid innechtar adaleithe ut est murcęrtach. Nis amlaid don deach fil inna diaith .i. cloein is aire didiu as berar cloenide suidiu fobith is lethrom cefodailter 7 ce doberthar imni airitrumu 7 illia innatri oldate inna doairit cuic dealt fil hi cloen reu amal rogab fiannamail. luben chossach inseised deach .i. lubain namer na laime 7cossa eisibh suas .i. indrig 7 inde coisi nalt na ṅguaille airis fri sodain samailter in deach sin hi curp duine. Se aislidhi filotha cinn in nicoir coalt na gualand se diailt dano fil illubenches ut est fiannamailech Claidebmonas in sechtmadh dech .i. claidebmanus .i. na laime claidebson huile otha cinn inmeoir corraige innalt fil hiter innimdai 7 an maethan. seacht naisle didiu in sein .uii. ndialt dano fil hi claidebmanus ut est fiannamailechdae. Bricht intochtmad deach .i. airidhi mbrigthar airis de dainter nath. is he dano deach arairegdam dib ina onellagar nath. Ocht naisli tar fil onid in meoir con athgabail imaethan innaimmdai. ocht dialt dano fil imbricht ut est fiannamailechair YAdd.500 YAdd Deach .i. de-fuach .i. comrnu da sillab conristar and, conad deach ainm gach sillaibe iarsin. [Loman]
H1b.472 delidin [...] B.307 Delind .i. deliugud ind. ut est ref .i. fer. H1a.405 deilidin [...] K.455 delidhin [...] [L] [La] M.301 Deledind .i. deligud o ind .i. o deud ut est ref .i. delidind indi as fer Y.448 Delidin .i. deiliugud o ind .i. o dend, ut est ref .i. delidin inni is fer. [Loman]
H1b.473 deme [...] B.309 Demi .i. cech neutur lasin laitneoir is deme lasin filid ngædelach. H1a.406 deme [...] K.456 demhe [...] [L] [La] M.302 Deme .i. cech neutur lasin laithneoir is deme lasin filid ngoidelach. [Y] [Loman]
H1b.474 doiduine [...] B.310 Doiduine .i. degduine. ut Néde mac Adna dixit indsa glam de doiduine. sed melius de daduine. Da din gach maith isin chombreic ut dicitur gruc da .i. dagben. H1a.407 doiduine [...] K.457 doiduine [...] [L] [La] M.303 Doeduine .i. dechduine ut nethe mac adnai dixit. sed melius dodæ duine da didiu cech maith isin chombreicc Y.450 Doi-duine .i. degduine, ut Nede mac Adne dixit indsa glam de doiduine, sed melius da dæduine. da didiu gach maith isin chombreic, ut dicitur gruc da .i. dagben. [Loman]
H1b.475 druchta dea [...] B.311 Drúchta dea .i. hithblicht. ut Scoti dicunt [ED.drúchta dea Droma ceta]. H1a.408 druchta dea [...] K.458 druchta dea [...] [L] [La] M.304 drucht dea .i. ith 7 blicht ut scoti dicunt Y.451 Druchta Dea .i. ithblicht, ut Scoti dicunt druchta dea droma ceta. [Loman]
H1b.476 dergnat [...] [B] H1a.409 dergnat [...] K.459 dergnat [...] [L] [La] [M] YAdd.452 YAdd Dergnat .i. derga iat. no derga a ned no a ded. [Loman]
H1b.477 dercain [...] [B] H1a.410 dercain [...] K.460 dercain [...] [L] [La] [M] YAdd.453 YAdd Dercain .i. dair-chnú .i. cnú na darach í. [Loman]
H1b.478 derb loma [...] [B] H1a.411 derb loma [...] K.461 derbh loma [...] [L] [La] [M] [Y] [Loman]
H1b.479 discir [...] [B] H1a.412 discir [...] K.462 discir [...] [L] [La] [M] YAdd.455 YAdd Discir i. dis a coir .i. bec. [Loman]
H1b.480 dul [...] [B] H1a.413 dul [...] K.463 dul [...] [L] [La] [M] [Y] [Loman]
H1b.481 dulebad [...] [B] H1a.414 dulebad [...] K.464 duleabadh [...] [L] [La] [M] YAdd.457 YAdd Dulebad .i. dola-fid. ł quasi de-lebad .i. de leuitate .i. ar etroma. [Loman]
H1b.482 duairc [...] [B] H1a.415 duairc [...] K.465 duairc [...] [L] [La] [M] YAdd.458 YAdd Duairc .i. do-aircsina .i. ni hail la nech cid a decin. no di-serc é. [Loman]
H1b.483 duas [...] B.281 Doss .i. ainm graid ḟilead .i. arachosmaile fri doss. as doss din in bliadain tanaise infochloc .i. cetheora duillne fair. cethrar do dhoss fortuaith. H1a.416 duas [...] K.466 doss [...] [L] [La] M.274 Dasacht .i. di o socht .i. ni bi inna ṡocht etir acht o luc de loc iter ut maille 7 labrai [Y] [Loman]
H1b.484 dall [...] [B] H1a.417 dall [...] K.467 dall [...] [L] [La] [M] YAdd.460 YAdd Dall a talpa. no di-sell .i. cen tsuile. quia est sell .i. suil. [Loman]
H1b.485 dal [...] [B] H1a.418 dal [...] K.468 dal [...] [L] [La] [M] [Y] [Loman]
H1b.486 dam [...] [B] H1a.419 dam [...] K.469 damh [...] [L] [La] [M] YAdd.462 YAdd Dam a uerbo domo .i. taiberim. no ardam fria gabail. [Loman]
H1b.487 docho [...] [B] H1a.420 docho [...] K.470 docha [...] [L] [La] [M] YAdd.463 YAdd Docho interpretatur puto, unde doig dicitur. [Loman]
H1b.488 derchained [...] [B] H1a.421 dercained [...] K.471 derchained [...] [L] [La] [M] YAdd.464 YAdd Derchained .i. dicredim .i. im fagbail fochraicce. col. 33 [Loman]
H1b.489 debaid [...] [B] H1a.422 debaid [...] K.472 debaidh [...] [L] [La] [M] YAdd.465 YAdd Debaid .i. dede baothi aci, no dede buith oci. [Loman]
H1b.490 deis [...] [B] H1a.423 deis [...] K.473 des [...] [L] [La] [M] YAdd.466 YAdd Dess quasi dex a dextera. [Loman]
H1b.491 dér [...] [B] H1a.424 der [...] K.499 der [...] [L] [La] [M] YAdd.492 YAdd Der .i. ingen. [Loman]
H1b.492 descaid [...] [B] H1a.428 descud [...] K.478 descud [...] [L] [La] [M] YAdd.471 YAdd Descud immro cind .i. des don cud .i. don chind iatside, quia fit cud .i. cend, ut dicitur falcud. [Loman]
H1b.493 duile [...] [B] H1a.426 duile [...] K.476 duile [...] [L] [La] [M] YAdd.469 YAdd Duile .i. duilio .i. seruio. duile didiu .i. fogantaide [Loman]
H1b.494 dalbh [...] [B] H1a.427 dalb [...] K.477 dalb [...] [L] [La] [M] YAdd.470 YAdd Dalb .i. brég, a dolo .i. on cheilg. [Loman]
H1b.495 descud [...] [B] H1a.428 descud [...] K.478 descud [...] [L] [La] [M] YAdd.471 YAdd Descud immro cind .i. des don cud .i. don chind iatside, quia fit cud .i. cend, ut dicitur falcud. [Loman]
H1b.496 druth [...] [B] H1a.429 druth [...] K.479 druth [...] [L] [La] [M] [Y] [Loman]
H1b.497 druth [...] [B] H1a.430 druth [...] K.480 druth [...] [L] [La] [M] YAdd.473 YAdd Druth .i. merdreach .i. dir-aod iside .i. a losgad bad dir. quia fit aodh .i. tine. [Loman]
H1b.498 droigen [...] [B] H1a.431 droigen [...] K.481 droighen [...] [L] [La] [M] YAdd.474 YAdd Droigen .i. trog-aon .i. aon is trogmaire do cranduib ar imad a delg. [Loman]
H1b.499 dris [...] [B] H1a.432 dris [...] K.482 dris [...] [L] [La] [M] YAdd.475 YAdd Dris .i. der-uis .i. deroiluis. inde dicitur dreaan .i. .i. deren .i. en bec deroil, no drui-en .i. en doni faitsine. [Loman]
H1b.500 derna [...] [B] H1a.433 derna [...] K.483 derna [...] [L] [La] [M] YAdd.476 YAdd Derna .i. eodem modo. no dír-ni .i. ni diriuch no reidh, ut dicitur ni reidi derna. [Loman]
1336 entries. Page of 27.
entries per page.