Concordances

Versions of Sanas Cormaic, with Loman. Note that headwords only are currently available for transcriptions H¹a, H¹b, K: see Y (closely related) for text in those cases.
Show headwords only

1309 entries. Page of 27.
entries per page.
K (main text)BH¹aH¹bLLaMYLoman
K.751 imliuc [...] B.428 Himbliuch. quasi imloch .i. loch uime imacuairt. H1a.686 imloch [...] H1b.774 imliuch [...] [L] [La] M.421 IMbliuch .i. imloch .i. loch imbi imma cuairt. Y.743 Imliuch .i. im loch, loch ime imacuairt. [Loman]
K.752 inis [...] [B] H1a.687 inis [...] H1b.775 inis [...] [L] [La] M.422 Inis ab insola. Y.744 Inis ab insolae. [Loman]
K.753 insæ [...] B.429 Hinis .i. ab insula. inis tra anus hinsae .i. anusa. ni hussa .i. ni huiss. H1a.688 inndsa [...] H1b.776 insae [...] [L] [La] M.423 inse .i. an huisce .i. in huisce. Y.745 Insæ .i. an-uisi .i. ni huisi. [Loman]
K.754 insamhain [...] B.430 Hinsainhain .i. anesamain .i. ni hessamain. H1a.689 innsamuin [...] H1b.777 insamuin [...] [L] [La] M.424 INsamuin .i. anasamuin .i. messamuin. Y.746 Insamuin .i. an-essamah .i. ni essamain. col. 51 [Loman]
K.755 indarosc [...] B.432 Hinrosc .i. indárosc .i. arosc do ind da ind) bréthre. H1a.690 indrosc [...] H1b.778 indrosc [...] [L] [La] M.425 INdrosg .i. ind arosc .i. arosc and breithre. Y.747 Indrosc .i. ind-arosc .i. arosc aind breithre. [Loman]
K.756 ib [...] B.431 (I)b quasi bib .i. bibe. H1a.691 ibh [...] H1b.779 ib [...] [L] [La] M.426 Ibh quasi bib .i. bibe. Y.748 Ib quasi bib i.e. bibe. [Loman]
K.757 imortan [...] B.433 Himortan .i. importan .i. imram (ł imbreth) a purt [ED.do purt]. H1a.692 imortan [...] H1b.780 imortan [...] [L] [La] M.427 IMorthan. importan .i. i mbreith. Y.749 Imortan .i. importan .i. imbreith. [Loman]
K.758 ia [...] B.434 Hia quasi cenéli forcill indsin. ór issed in dala n-ainmm déc fordingair (ł o ndingarar) Crist la Hebraib. H1a.693 ia [...] H1b.781 ia [...] [L] [La] M.428 IA .i. cenele forgill insin. airm ised in da lanainnin deoch ondingar ar crist la ebreu. Y.750 Ia .i. cenelae forgill indsin, ar iss ed indara hainm déc o ndingarar Crist la Ebraide. [Loman]
K.759 idol [...] B.436 Hidoss asin greig. forma asin laitin. unde dicitur ídolum .i. dealbaarrachta na nídal na ndula) dognítis na géinte prius. H1a.694 iodal [...] H1b.782 idol [...] [L] [La] M.429 Idol .i. ab idulo. Idos asin greic forma. ł inde dicitur idolum .i. delb 7 arrocht ind adula dognitis in geinti. Y.751 Idol .i. idolo, idos isin greic, forma isin laitin. unde idolum .i. delbaarracht inna dulæ dognitis in geinti. [Loman]
K.760 indelba [...] B.437 Hindelba .i. anmunda altóri na nídal sin arinní dófornitís inntib .i. delba in uile noadratis na ndula odortais). unde uerbí gratia forma (ł figia) sólis in altare ut H1a.695 indelba [...] H1b.783 indelba [...] [L] [La] M.430 INdelba .i. anmanna naltore na nidal sin airindhi dofoirnitis indib delbai inna dula adortais and uerbi gratia figura solis Y.752 Indelba .i. anmand na n-altora na n-idal sin .i. arindi dofornitis intib delba na ndula adortais and, uerbia gracia figura solis .i. figuir na grene. [Loman]
K.761 immbath [...] B.438 Himbath .i. oician. bath .i. muir ut [ED.est] (muir) iter ErinnAlbain uel aliud quodcunque mare inatimchell imacuairt ut mare terrenum. Himbath din .i. immuir (.i. muir) imthimcelles imacuairt is di is ainm ocian is ind ocian son deitsiu). H1a.696 imbath [...] H1b.784 immbath [...] [L] [La] M.431 IMbath .i. ocian .i. bath mair ut est mair edir eirinn 7 albain. ł aliud quodcunque mare na timcella imma cuairt ut mare terrenum 7rl. IMbath immorro .i. immuir .i. muir immatimchell immacuairt. ise int ocian duit sion. Y.753 Immbath .i. ocian .i. bath muir, ut est muir iter EirinnAlbain, ł aliud quodcumque mare nad timchella imacuairt, ut Mare Terrenum. imbath immorro .i. immuir .i. muir immatimcellæ imacuairt, is é do occian duit-si ón. [Loman]
K.762 idon [...] B.439 Hidan quasi idon. ab eo quod est idoneus. H1a.697 idon [...] H1b.785 idon [...] [L] [La] M.432 Idan quasi idon ab eo quod est idonius Y.754 Idon quasi idonius .i. dingbala. [Loman]
K.763 iarnnberla [...] B.440 Hiarnbelra is de asberar fri ss for a dhuibe in belrafor a dhorchachtfor a dlúthi conach urusa taiscélad tritsin (ł ind). H1a.698 iarmberla [...] H1b.786 iarnnberlæ [...] [L] [La] M.433 iarmberla is aire isberar araduibe in berlai 7 ar doirchedetaid .i. ara tluithe connach hurusu tasceladh ind Y.755 Iarnnberlae .i. is aire isberar, ar a duibe in belræar a dorchatæar a dluithe, co nach erasa taisscclad ind. [Loman]
K.764 imbas forosnæ [...] B.441 Himbas forosnai .i. dofuarascaib seicib cach ræt bid maith lasin filidbud ádlac do ḟaillsiugud. is amlaid dognither sin .i. cocnaid (ł concna) infili mír do charnna dhergmuice ł chon ł chaittdosber iaram isin líg fora chula na cómladcanaid díchedul fairhidbraid sin do dheib hídal. ⁊ gutagair iaram a hídalu. ⁊ nisfaghaib din iarnamárach. ⁊ dochan brichta for a dhí baiss. contagair beos a dhee hídal chuige arna toirmesctha a chodlad innnbe. ⁊ dosber a boiss ima díb lecnib contuil ísuan. ⁊ bíther oca fhaire ar na roimprána rothairmesca nech cotaispentar cach immbambí cocend nómaide ł a ł a tri ł fot ł mhessedh oc hídbert. et ideo himbas dicitur .i. boiss uime .i. bass ádiuhas anall ima leccnib. ⁊ atrogell ł atrarpe tra (Patraicc) innísinanteinm lægda .i. roforgell na bud nime na talman nach æn dosgní uair is díultad do baithis. Díchedul do chendaib din for fhacbad (són) a dénum side hi córus cerdi ar issed (so as) fodera són ni hécean hidbairt demun uime acht faisnes do chendaib cnáime fócetoir. H1a.699 imbhus forosna [...] H1b.787 imbas forosnæ [...] [L] La.2 IMbas forosnai .i. do ḟuarascaib sechiret bas maith lasin filidbas adlacc do ḟaillsigud. Is amlaid ón didiu dogníther ón .i. concná in fili mír do charnu dirg muice ł chon no chaittdabir iarum forlicc iarcul na comladdichain dichetal fairatopair do deib idol, ⁊ cotagair do, ⁊ nifargaib iarum arnabarach, ⁊ dicain iarum foradabas, ⁊ congair deo idol chuici arna tarmescatar a chotluth, ⁊ dobeir a da bois ima da leccoinncontuili, ⁊ bithir oca horairi ar nach nimpráconnach tar mesca nech, ⁊ do adbenar do iarum aní arid mbói cocend no maithe ł adó ł atrí fut gardi cotmeissed occond audbairt. Et ideo imbas dicitur .i. bas diṡiu ⁊ bass anall ima cenn. Atrarpi Patraicc anisein ⁊ a tenm láida, ⁊ fortrorgell napanime na talman nach oen dodngéna, ar is diultud bathiss. fol. 79rb Dichetal do chendaib immorro i corus cherdæ for acbad son, ar iss oas fotera son, ⁊ ni hecen audpairt do demnaib occu, acht aisnéis di chendaib achnáme fochétoir. M.434 IMbas forosnai .i. do fuarascaib sechiret bas maith lasin filid 7 bas adlaic do do foillsigud. Is amlai didiu dognither son concnam in file mir di charnu deirg mucca no chon no chaitt, 7 dobeir iarum forlicc iarcul na comlad, 7 dichain dichetal fair, 7 atopeir do deib idal, 7 cotagair do, 7 ni fogaib iarum arnabarach, 7 dicain iarum, 7 congair deo idol cuici arna tairmescar a cotlud, 7 dobeir adabois imma da lecoin 7 contuile 7 bither acca forḟaire ar nach nimparra 7 ar nach tairmesce nech 7 doberar do iarum ani arridbi cocenn no maide ł ado ł atri fotgairti cotnessed ocond aidbairt. Et ideo imbas dicitur .i. bass desiu 7 bas anall ima cenn. Atrarpura padraicc andsein 7 a teinm fol. 181ra læda 7 fordrorgeill napanime na talman nach oen dodgena ar is diultud baisti dichetal di chennaib immorro for acbadson hi corus ceird de foragbad soin airis soas foddera son, 7 ni ecen audpart do dennaib occu acht aisneis do cennaib a chaine focetoir. Y.756 Imbass forosnae .i. dofuarascaib secip ret bas maith lasin filidbes adlaic d’foillsiugad. is amlaid didiu dognither on .i. concna in file mir do carna dirg muice no con no cait ocus dobir .i. iarom for lic iar cul na comladdichain dichetal fairadodpair do deib idalcotigair ni fagaib iarnabaroch, ⁊ dochain iarom for a di boiscongair deo idal cuige arna tarmascthar a codluddobeir a di bois ima di lecaincontulibithir og a foraire ar nachn-imparrænach toirmescae neach, agas doadbanar do iarom anni aradmbí co cend nómaide no a col. 52 duo no a tri, fut ngair conmessad ocind audbairt. et ideo imbas dicitur .i. bas disiubass anall im a agaid no im a cend. atrorbe Patraic anisin, ⁊ an teinm laodafotroirgell a briathar na bad nimhe na talman nach aon dogenai, ar is diultad bathis. dicetal docennaib immorro fodracbad son i corus cerdæ, ar is soas fodera son ni ecen audbairt do demnaib oca, acht aisneis do cennaib a chnamae fochedoir. [Loman]
K.765 inathar [...] [B] H1a.700 inathar [...] H1b.788 inathar [...] [L] [La] [M] YAdd.757 YAdd Inathar .i. ind foiter cach mbiad. no inathar .i. ind-ethar .i. ind teit cach ethar. [Loman]
K.766 iris [...] [B] H1a.701 iris [...] H1b.789 iris [...] [L] [La] [M] YAdd.758 YAdd Iris .i. ere-as .i. asin ere bis sisi. [Loman]
K.767 indighu [...] [B] H1a.702 indigu [...] H1b.790 indigu [...] [L] [La] [M] YAdd.759 YAdd Indigu .i. negair a ind .i. in ic a diultad co nach digu . [Loman]
K.768 incinn [...] [B] H1a.703 incind [...] H1b.791 inchind [...] [L] [La] [M] YAdd.760 YAdd Inchind .i. i n-inde cind bis. [Loman]
K.769 innech [...] [B] H1a.704 indech [...] H1b.792 indech [...] [L] [La] [M] YAdd.761 YAdd Innech .i. intextum .i. fighe. [Loman]
K.770 inmain [...] [B] H1a.705 inmain [...] H1b.793 inmain [...] [L] [La] [M] YAdd.762 YAdd Inmain .i. inmainighte é. [Loman]
K.771 ith [...] [B] H1a.706 ith [...] H1b.794 ith [...] [L] [La] [M] YAdd.763 YAdd Ith o iathith o ith nominati sunt. [Loman]
K.772 innill [...] [B] H1a.707 inill [...] H1b.795 inill [...] [L] [La] [M] YAdd.764 YAdd Innill .i. in ello .i. indtus .i. i n-ursæ. inill inell, ello greco intro, innill didiu intra. [Loman]
K.773 imdæ [...] [B] H1a.708 imdæ [...] H1b.796 imdae [...] [L] [La] [M] YAdd.765 YAdd Imdæ .i. emdæ grece, plenitudo .i. fo imlainius. [Loman]
K.774 Indile [...] [B] H1a.709 indile [...] H1b.797 indili [...] [L] [La] [M] YAdd.766 YAdd Indili .i. indolis greco, augmentum .i. tormach. [Loman]
K.775 ícc [...] [B] H1a.710 icc [...] H1b.798 ícc [...] [L] [La] [M] YAdd.767 YAdd Ícc ecesia grece, salus latine. [Loman]
K.776 inditheimh [...] [B] H1a.711 innithim [...] H1b.799 indithim [...] [L] [La] [M] YAdd.768 YAdd Indithim .i. entimema grece mentis intentio interpretatur. [Loman]
K.777 ilach [...] [B] H1a.712 iolach [...] H1b.800 ilach [...] [L] [La] [M] YAdd.769 YAdd Ilach ilactis grece, latratio latine. [Loman]
K.778 idu [...] [B] H1a.713 idu [...] H1b.801 idu [...] [L] [La] [M] YAdd.770 YAdd Idu ab idor grece, hoc est a liquore .i. on fliuchaidecht doni a ngalar sin. [Loman]
K.779 id [...] [B] H1a.714 iod [...] H1b.802 idh [...] [L] [La] [M] YAdd.771 YAdd Id quasi fid. ł equs in emtid ł it. [Loman]
K.780 imb [...] [B] H1a.715 im [...] H1b.803 imb [...] [L] [La] [M] YAdd.772 YAdd Imb ab imbre, quasi imber super flore praestatt mel et butiram. [Loman]
K.781 ingen [...] [B] H1a.716 ingin [...] H1b.804 ingen [...] [L] [La] [M] YAdd.773 YAdd Ingen .i. in-gin .i. ni ginithither uaithe. no in-gen .i. ni bean. gune grece, mulier latine. [Loman]
K.782 ithe [...] [B] H1a.717 ith [...] H1b.805 ithe [...] [L] [La] [M] YAdd.774 YAdd Ithe a uerbo edo .i. domeilim. [Loman]
K.783 ísil [...] B.423 Híseal .i. is allt ar habar int íseal anallt [ED.man]ebe ard oca. (allt imorro) ab altitudine. H1a.718 isil [...] H1b.806 ísil [...] [L] [La] M.416 ISel .i. isaill air ni eper a nisel manibe ard occa. all immorro ab altitudine YAdd.775 YAdd Isil .i. tis filuassal .i. tuas fail. [Loman]
K.784 iathlu [...] [B] H1a.719 iathlu [...] H1b.807 iatlu [...] [L] [La] [M] [Y] [Loman]
K.785 iara [...] [B] H1a.720 iaru [...] H1b.808 iara [...] [L] [La] [M] YAdd.777 YAdd Iara .i. iar-ḟoi .i. fo hiarthor bis .i. fo herball. [Loman]
K.786 imdell [...] [B] H1a.721 imdell [...] H1b.809 imdell [...] [L] [La] [M] YAdd.778 YAdd Imdell .i. em-dail indsin eter coiredabaich. [Loman]
K.787 ichtar [...] [B] H1a.722 ihctur [...] H1b.810 ichtar [...] [L] [La] [M] YAdd.779 YAdd Ichtar .i. ic-tir .i. ic talmain. [Loman]
K.788 irdairc [...] [B] H1a.723 irdarc [...] H1b.811 irdairc [...] [L] [La] [M] YAdd.780 YAdd Irdairc col. 53 .i. ar-derc .i. ar suil bis. [Loman]
K.789 imbarach [...] [B] H1a.724 imbarach [...] H1b.812 imbarach [...] [L] [La] [M] YAdd.781 YAdd Imbarach .i. i mba iubar solis .i. turgbail greine. [Loman]
K.790 irsa [...] B.38 Aursa .i. airisiu (ł arsisiu) iarsinni airises inteach furri. (MARG-L{?} aliter aursa .i. or sin .i. alanor fri teg anaill tri sin) H1a.725 irsa [...] H1b.813 irsa [...] [L] [La] M.33 Aursu .i. orsin .i. in dara hor araill frisin ailiter aursa .i. airisu .i. iarsani airises in teach fuirre YAdd.782 YAdd Irsa .i. airisiu .i. is fuirri thairisius in teg uile. ł ersonium grece, ostium latine. [Loman]
K.791 innuraidh [...] [B] H1a.726 inuraid [...] H1b.814 innuraid [...] [L] [La] [M] YAdd.783 YAdd Innuraid .i. in-nuu robaith, no in anno rofaidh .i. in bliadain tairnic and. [Loman]
K.792 inles [...] [B] H1a.727 inles [...] H1b.815 inles [...] [L] [La] [M] YAdd.784 YAdd Inles .i. in fo diultad, co nach les e, acht la nech aile. [Loman]
K.793 iasc [...] B.421 Iasc inésc .i. esc uisce. an uisce tra coṅdic a bethámnus. ł iasc quasi esc id est ab esca. es din bíad unde esser. ca .i. onní is caput .i. ceandcléthi cacha bíd int iasc ár dothomail Issu he. H1a.728 iasc [...] H1b.816 iasc [...] [L] [La] M.414 Iascc .i. inesc .i. esc huisce arind o husciu didiu forcumaicc is and dano bith. YAdd.785 YAdd Iasc he-usce .i. i n-usce he. [Loman]
K.794 inesclund [...] [B] H1a.729 inesclond [...] H1b.817 inessclund [...] [L] [La] [M] YAdd.786 YAdd Inessclund .i. esc uisce, in-eac-lond didiu, uisce lond ind .i. srib lond .i. sribh luath no tren. [Loman]
K.795 icht [...] [B] H1a.730 ih(c)t [...] H1b.818 icht [...] [L] [La] [M] [Y] [Loman]
K.796 inbleoghan [...] [B] H1a.731 inbleoghuin [...] H1b.819 inbleogain [...] [L] [La] [M] YAdd.788 YAdd Inbleogan .i. toxal .i. athgabail ind fir fine do gabail o cinaid in cintaig, co rotoxla side ar in cintach. [Loman]
K.797 iarus [...] [B] H1a.732 iarus [...] H1b.820 iarus [...] [L] [La] [M] YAdd.789 YAdd Iarus .i. iarthor, ut est iarus fis, tuaidsius cath. [Loman]
K.798 imscing [...] [B] H1a.733 imscing [...] H1b.821 imscing [...] [L] [La] [M] YAdd.790 YAdd Imscing .i. tech tech becc a talla imdæ. [Loman]
K.799 innbi [...] [B] H1a.734 indbe [...] H1b.822 innbi [...] [L] [La] [M] YAdd.791 YAdd Innbi .i. inde .i. biadh n-inde .i. isna caolanaib. innbi .i. caolán. [Loman]
K.800 ircaire [...] [B] H1a.735 ircaire [...] H1b.823 ircaire [...] [L] [La] [M] YAdd.792 YAdd Irchaire .i. iar-chairdius .i. cara egnairce, ut dicitur irchar cach finechair. [Loman]
1309 entries. Page of 27.
entries per page.