Concordances

Versions of Sanas Cormaic, with Loman. Note that headwords only are currently available for transcriptions H¹a, H¹b, K: see Y (closely related) for text in those cases.
Show headwords only

1309 entries. Page of 27.
entries per page.
K (main text)BH¹aH¹bLLaMYLoman
K.801 inntile [...] [B] H1a.736 intile [...] H1b.824 indtile [...] [L] [La] [M] YAdd.793 YAdd Indtile .i. lestar mbec a talla digh. [Loman]
K.802 [l]aoch [...] B.442 Loech i. e. a loeco (uel a laico). H1a.738 laoch [...] H1b.826 laoch [...] [L] La.3 [L]æch a laico M.435 [L]æch a laico Y.794 [L]aoch a laico .i. on tuata [Loman]
K.803 laichess [...] B.443 Laiches .i. lóechfeiss .i. dind feiss foass in loech lea. H1a.739 laichess [...] H1b.827 laoichess [...] [L] La.4 Laichess .i. læchfessdin feis foas la læch. M.436 Laichess .i. læch 7 fess 7 dind feis foas la læch. Y.795 Laichess .i. laochfess is din feis foas la laoch. [Loman]
K.804 Lugnasadh [...] B.444 Lúgnasad .i. cluiche ł œenach is do is ainm násad .i. aurtach ł cluiche Loga maic Ethne (ł Ethlend) nofertha lais um thaide fogamair. H1a.740 Lugnasæ [...] H1b.828 Lugnasad [...] [L] La.6 Lugnasa .i. nasad Loga maic Ethlend .i. oenach nofertha laissom im thaitti fogomair M.438 Lugasad .i. lognasad .i. nasad loga maic ceithlenn .i. enach lafertha laissom im thate fogmuir. Y.796 Lugnasad .i. nasad Loga maic Ethlend .i. aonach ł fertha lais im taite foghmair in gach bliadhain im thoidecht Lugnasad. Cluiche ł aonach is do is ainm nasad. [Loman]
K.805 lelup [...] B.446 Lelap .i. luleap. cach mbec. ł lenab .i. lenis abati .i. patri. ł iarsinní lenas abatemmatrem. H1a.741 lelab [...] H1b.829 lelup [...] [L] La.7 Lelap .i. lau lep .i. láu cech mbec M.439 Lelap .i. laulep .i. lan gach mbeic. Y.797 Lelup .i. lu lep .i. lu cach mbecc ł lenab .i. lenis abati .i. patri et matri .i. iarsindi lenas abatimmatrem. aliter lelup .i. lu pell .i. lu gach mbeg pell ondi is pellis .i. maoth. [Loman]
K.806 lesmac [...] B.447 Leasmac .i. lissṁac .i. iarsinní is lis don ḟir ł don mnái intí is lessmac do cechtar de. Síc lessmathair ł lessathair. less din quasi líss .i. líss debaid ł imargal. H1a.742 lesmac [...] H1b.830 lesmac [...] [L] La.8 Lesmac .i. lismac .i. arindi dofuisim liss dondir ł don mnai inti is lesmac do nechtar de. Síc lessathairlesmathair. Lis dano quasi lis .i. immorgal no debuid. M.440 Lessmac .i. lismac .i. arindhi asliss dondḟir ł don mnai inti as lesmac donechtar de sic less athair 7 less mathair. Liss didiu quasi lis .i. immorgal no debuid. Y.798 Les mac .i. lis mac .i. arindi dofuissim don fiur no don mnai inti is les mac do nechtar de. col. 54 Sic lesathairlesmathair. Lis didiu quasi lís .i. imargail no debaid. [Loman]
K.807 legam [...] B.448 Legam .i. don lige liges (ł legess) int édach. ł legam .i. áith .i. áith fri a lígda inní (onní) na denandsom foss acht anétaigib ilib. acht is minca hitheas innédach lígda ni haire nad fóssadsom fri cachnetach cenimbetis [ED.liga] imbí acht is menciu araciallatharfosaimther in étach ligha) quam aliud uestimentum. H1a.743 legam [...] H1b.831 legam [...] [L] La.9 Legam .i. ligem .i. dind lige liges an etag. Ligáith .i. aith fri liga, ariu em nad fosadsom fri cech nétach ceni betis liga imbi, acht is menciu ara cialltarfossaimther a nétach líga quam aliud uesstimentum M.441 Legam .i. ligem .i. dind lige liges an etag ł ligaith .i. aith fri liga. ni aridhi em nad fossadsom fri cach n-etach ceni beitis liga imbi, acht is meinciu aircelltar 7 fosandther a n-etag liga quam aliud uestimentum. Y.799 Legam .i. ligem .i. don lige ligess int etagh ł ligh aith .i. aith fri ligha. Ni aire em nat fosad som fri cech n-etag ceni betis liga nime, acht as menciu ara ciallatharfossaimther a n-etach liga quam ailiud uesstimentum. [Loman]
K.808 lecconn [...] B.449 Leconn .i. lecend .i. lethcend. H1a.787 lecco [...] H1b.875 lecco [...] [L] La.10 Lecconn .i. leccend .i. leth chenn M.442 Lecconn .i. leccenn .i. lethchend. YAdd.843 YAdd Lecco .i. le co .i. co cluais. Loman.11 Leco .i. le co .i. co cluais.
K.809 le(a)samhain [...] B.450 Lásamnai ab eo quod est laissim .i. each nán. H1a.744 lasamain [...] H1b.833 lasamain [...] [L] La.11 Lasamuin ab eo quod est lassfol. 79rcim .i. cech nán. M.443 Lassamain. ab eo quod est lasim .i. gach nan. Y.801 Lasamain ab eo quod est laisim .i. cach n-an. [Loman]
K.810 lemlacht [...] B.451 Lémlacht .i. lacht téith. learn din each téith. H1a.745 lemlacht [...] H1b.834 lemlacht [...] [L] La.12 Lemlacht .i. lacht téith .i. lem cech téith M.444 Lemlacht .i. lacht teith .i. lein gach teith. Y.802 Lemlacht .i. lacht teith .i. lem cach teith. [Loman]
K.811 loch [...] [B] [H¹a] [H¹b] [L] La.13 Loch déde fordingair .i. loch .i. dubh. unde dicitur assoilgi laith loch bronna .i. dub bronna .i. cid dorche samud cáichcid rúndu riamiarum, do cruidi a rúna laith do ól. Loch dano .i. huili unde dicitur loch dub .i. huile dub M.445 Loch dede fordingair .i. loch .i. dub unde dicitur assoilgi laith. loch bronna .i. dub bronna .i. cid doirche samud caich 7 cid rundæ riam docruide a runa flaith do ol. Loch didiu .i. huili unde dicitur loch uile dub .i. huile dub. [Y] [Loman]
K.812 laarg [...] B.453 Láarg .i. arg ł leo arg. leo ballarg loech. leo ball ł áige ł cuibrend do dhaglæch indsin. H1a.747 laarcc [...] H1b.836 laarg [...] [L] La.14 Laarg .i. leo ballarg .i. læch, ball dagláich insin .i. a (h)age. M.446 Loarg .i. leo ball. arg .i. læch ball daglaich insin .i. a aige. Y.804 Laarg .i. leo arg .i. leo ballarg laoch, ball daglaich indsin. [Loman]
K.813 lorg [...] B.454 Lorg .i. lo airg. loric unde dicitur p. 268b H1a.748 lorcc [...] H1b.837 lorg [...] [L] [La] [M] [Y] Loman.6 Lorg .i. lui-airg .i. laich hi; no lar-ric.
K.814 lamh [...] B.455 Lám .i. luam. iarsinní luas imoncorp uli. H1a.749 lam [...] H1b.838 lamh [...] [L] La.15 Lam .i. luam an chuirp. M.447 Lam .i. luam in cuirp Y.806 Lam .i. luam in cuirp. [Loman]
K.815 lamas [...] B.456 Lámos .i. lamḟoss .i. foss puss (ł fos) coimet na laime. H1a.750 lamoss [...] H1b.839 lamas [...] [L] La.16 Lamas .i. lam ḟoss .i. foss láme M.448 Lamas .i. lamfos .i. foss lame Y.807 Lamas .i. lam fos .i. fos laime. [Loman]
K.816 lamand [...] B.457 Lámind .i. laimínd .i. ind na láime édither di. H1a.751 lamann [...] H1b.840 lamand [...] [L] La.17 Lámand .i. lám ind .i. ind na laime etithir di. M.449 Lamann .i. lam ind .i. ind na laime eitithir didiu. Y.808 Lamand .i. lam ind .i. ind na laime eidigthir di. [Loman]
K.817 luada [...] B.458 Lúda .i. ludugan .i. cach mbec. uair isé mér is luga do láim . H1a.752 luda [...] H1b.841 lauda [...] [L] La.18 Lautu .i. lu cach mbecc .i. mér is lugu fil forsin láim. M.450 Lautu .i. lau gach mbeicc .i. huair is ed mer as luigem fil forsind laim. Y.809 Lauda .i. lu cach mbec, uair is e mer is lauga isin laim e. [Loman]
K.818 lie [...] B.459 Liæ ab eo quod est lidos grece (interpretatur) lapis latine dicitur. H1a.753 líe [...] H1b.842 lie [...] [L] La.19 Lie ab eo quod est lidos greice interpretatur lapis. M.451 Liæ ab eo quod est litos .i. grec 7 interpretatur lapis. Y.810 Lie ab eo quod est lidos greco interpretatur lapis. [Loman]
K.819 laith [...] B.460 Laith .i. déde fordingair .i. láith gaile (7) laith .i. med ut prediximus. eter laithe Lúgba .i. améd Lúgba (cerda doruimidar Fachtna anargat ar na ⁊ araile{?}). intan tra is forṡail bis and ł fair is and sluinnes hoc. (intan tra is forail foridmbí issand sluinnith hoc). [H¹a] [H¹b] [L] La.20 Laith .i. déde fordangair .i. laithláith gaile .i. med ut prediximus etir laithi Lugbai .i. a med Lugbai cherrda dorrumidir Fachtna a nargat ar na burl. INtan tra as forsail forid mbi is and sluinit hoc. M.452 Laith .i. dede fordingair. laith .i. laith gaile .i. med ut prediximus etir laithi lugbai .i. ammeid lugbai cerda. dorrumidir fachtnæ a narget ar na bu 7rl. Intan tra as forsail forid imbi . is and sluindit li. [Y] [Loman]
K.820 langpeitir [...] B.461 Langfiter .i. ainglaiss (ł ainglis) indsin. lang fota. feitir .i. glas na nGall, urchomul. langfiter .i. glas fota bís iter chosa cinncos tóna. non síc urchomul .i. aur a chomul. iter di chois chind in eich bís. H1a.755 langpeitir [...] H1b.844 langpeitir [...] [L] La.21 Laṅgpeitir .i. aingliss insin. lang didiu .i. fottae, phetir immorro glass. laṅgphetir didiu .i. glas fota .i. itir chois níarthair fol. 79vachois nairthir bíid. Non síc aurcomal .i. aur accomol .i. itir di choiss airthir bíd son. [M] Y.812 Langpeitir .i. anglis insein. lang .i. fata pheitir immorro glas. Langphetir didiu .i. glas fota .i. itir cois n-iartaircois n-airthir biis. Non sic aurcomal .i. auraccomal .i. itir da cois n-airtir biis. [Loman]
K.821 lecht [...] B.462 Lecht .i. lige mhairb. ab eo quod est lectus. H1a.756 lecht [...] H1b.845 lecht [...] [L] La.22 Lecht ab eo quod est lectus. M.454 Lecht ab eo quod est lectus. Y.813 Lecht ab eo quod est col. 55 lectus. [Loman]
K.822 long [...] B.463 Long .i. ab eo quod est [ED.longa .i.] lang (.i.) fota (.i.) bís for muir. H1a.757 long [...] H1b.846 long [...] [L] La.23 Long bis for muir ab eo quod est longao. M.455 Long bis for muir ab eo quod est longua. Y.814 Long bis for muir ab eo quod est longua. [Loman]
K.823 luachuir [...] [B] H1a.758 luchair [...] H1b.847 luchair [...] [L] La.24 Luachair .i. taitnem ab eo quod est luceo ł lux quasi lucar. M.456 Luachar .i. taitnem ab eo quod est luceo ł lux quasi luchar [Y] [Loman]
K.824 leabor [...] B.464 Lebor quasi libor .i. a libro. H1a.759 lebor [...] H1b.848 lebor [...] [L] La.25 Lebor quasi libor a libro. M.457 Lebor quasi libor a libro. Y.816 Lebor quasi libor a libro. [Loman]
K.825 lot [...] B.465 Lott quasi lot unde dicitur lotrad i. e. lothrad .i. lott aris lott do mnái in merdrechus. H1a.760 lott [...] H1b.849 lat [...] [L] La.26 Lot quasi lot ar is lott do mnai mertrichus. M.458 Lott quasi lott ar is lot do mnai meirdrecas. Y.817 Lot quasi lot ar is lot do mnai merdrechus. [Loman]
K.826 lát [...] [B] [H¹a] H1b.850 láth [...] [L] La.27 Láth quasi luth. [M] [Y] [Loman]
K.827 lomann [...] B.467 Lommand .i. lomm fand. sech is lómm is fánd . H1a.762 loman [...] H1b.851 loman [...] [L] La.28 Loman .i. lom fann, sech is lom is fand. M.460 Loman .i. lommfand, sech is lomm is fand. Y.819 Loman .i. lom fand, sech is lom is fand. [Loman]
K.828 laithirt [...] B.468 Lathirt .i. laith lindirt bás dontí nosroib (.i. ól corma ł laith rotnort). H1a.763 laithoirt [...] H1b.852 laitho(i)rt [...] [L] La.29 Laithirt .i. laith ort .i. lait rodnort, .i. ól corma. M.461 Laithirt .i. laith ort .i. laith ronort .i. ol corma. Y.820 Laitirt .i. lait ort .i. lait ronort, ol cornæ. [Loman]
K.829 lughbort [...] B.469 Lúgbort. melius [ED.est] .i. luibgort .i. gort luibe. H1a.764 lugbart [...] H1b.853 lugbart [...] [L] La.30 Lugbort melius est .i. lubgort .i. luib gort, ut dicitur gort luibe. M.462 Lugbart melius est luibgort. ut dicatur .i. gort luibe Y.821 Lugbort meilius est, .i. ni is ferr, luibgort .i. gort luibe [Loman]
K.830 lin [...] [B] H1a.765 lin [...] H1b.854 lina [...] [L] La.31 Lín a líno. M.463 Lin a lino. [Y] [Loman]
K.831 lene [...] B.470 Líín a líno. Léine a línea dib aroile. H1a.766 lene [...] H1b.855 lene [...] [L] La.32 Léne a línía. M.464 Lene a linia. Y.823 Lene a linia. Loman.12 Leine .i. leínis latine, no lin í
K.832 lanomain [...] B.472 Lánomain .i. lanshomain cáich. ar is lethṡomáin nechtar de sech aroile. H1a.767 lanamain [...] H1b.856 lanomhain [...] [L] La.33 Lánamain .i. lán ṡomain insin, ar is lethsomain nechtar de sech araile. M.465 Lanamuin .i. lansomain ar is lethṡomain nechfol. 181rbtar de sech alaile. Y.824 Lanomain .i. lan somain o cach dib dia chelei, ar is lethsomain nechtar de sech araile, aliter lanamain quasi lenamain ar ni fil etarscarad doib acht ar dia [Loman]
K.833 letech [...] B.473 Leithech .i. déde fordingair .i. ainm cetamus do chenéul éisc indsin .i. fora lethe nech bís defora thanacht. arismor lethe nech bís de in oceano. Lethech din ainm do lossait iarsinní letair bairgean furri. amail atbert Cruitine fechtus luid do thig aroile écis ⁊ a gilla lais .i. écsíne esside comenmain aḟithiræ. Farolaid din Cruitíne bodesin a muiglécis a gilla do aigidecht do thig inécis. Dobreth tarr tuirc íscábull dorogab coléig int éces oc aacallaim inécsineoc cur ṡúla dar aḟrithgnam. Rorathaig int éces mórmenmain inecsinelaigeat afri thġnama. Intan tra bha bruithe intarr atbert int éceas fiad inécsine .i. tofotha tarr tein .i. as mithig a thircáil (ł a tiscáil) do thenidba coḟessed som cia freccra doberad int écsin do fobith rochualasom int éces oc gúmháidim alanaile [ED.ṅairec] ninganta amail bid bodessin ar dorissed ł ara tísead rochredsium din int écesba aire atbert int éces do fromad inécsine .i. tófotha tarr tein. et tribus uicibus dixit Dofotha tarr tein et non respondit uel ullum uerbum. din iarom atracht int écsineteit cusin maigin amboi Cruitíneatfét scela .i. int aithesc roráid int éces .i. tófothá tarr tein. Maith ol Cruitíne intan asbera doridisi abair fris Toe lethaig foen friss .i. fon tarrfris adaind indlis ł fri sin le adaind indlis .i. toe lossait foen fris .i. fon tarr. ⁊ fri sin dle coindil dodécsi dús inbruithe in tarr. intan tra dessid istig thall dixit int éces in cetnai et dixit int écsine Toe lethaig ⁊ araile{?}. Maith ol int éces ni brú ecsine rotoirne ł rotorma. is focus rothoirned is focus din Cruitine condogair a muig. Adagar iarom Cruitine ferthar failte frisdoberar biad naill isin coire iaromba bec amenma inécsine fobith contib int éces uime céin coracaillestar Cruitine ⁊ araile{?}. [H¹a] [H¹b] [L] La.34 Lethech .i. deide foringair .i. ainm do ceneliu eisc dianid ainm .i. ar a lethetar a tanadetaid, ar is mór lethet neich de bís in ociano. Ainm dano do losait arindí lethaidir bargin fuirri, amail isbert Cruiteni fechtas luid do thig araile éicis ⁊ a gilla leis .i. écsini side co menmain fithidrea. farrolaig didiu Cruiténi fadesin hi mmaig. leigis a gilla do hóigedecht do thig ind éicis. Tobreth didiu tarr tuirc i scabáil ⁊ rofol. 79vbbói calleic int éices occ acallaim ind eicsine, ⁊ oc cur súla tar a frithgnam. Rorataigestar iarum int éices mórmenmain ind eicsinelaget a frithgnama. Intan didiu rombo bruithe in tairr asbert int éices fiad ind ecsiniu .i. Dofotha tairr tein .i. is míthig a thisceil dintein, ⁊ is ba co feissed son cia frecra doberad int éicsine , fobith rachualasom int éices oc gamaidim ala naile nairecc ninganta amal bidhe feisin aratissedniro son immoro int eces, do promad ind eicsine .i. tofotha tairr tein, et tribus uicibus dixit, et non respondit éi ad ullum uerbum. Laissein didiu attraig int eicsineteit cosin mbale i mbai Cruiteni, ⁊ adfét scela , ⁊ asbert fris a naithesc roradi int eces .i. tofotha tairr tein. Maith, ol Cruitene, intan assmbéra affrísi asberasa fris occa .i. tói lethaig foin fris .i. fon tairrfrisindle chaindill do deicse dús in bruithe in tairr. INtan didiu dofessid int eicsine isin tig thall dixit int ecess a cetnae, ⁊ dixit int eicsini fol. 79vc tóe letaigh 7rl. Maith son, ol int éces, ni bru ecsini rodtorinnai, isin ocus atá Cruiteni. Cotngair de muig. Conacrad iarom. Ferthair failti frisdoberar biad naill hi coiri do suidiuba becc a menmae de in eicsine fobith cotnuaitib int éces cech notnaiclestar Cruitini. M.466 Lethach .i. dede fordongar ainm cetumus don chenelu eisc dianid ainm for a leithe 7 ar a thanidetaid air is mor leithet neich bis de in occiano, ainm dano do laithi arindhi leathaitir bairgin fuirri. amal asmbert cruithene fechtas luide do tig alaile eicis 7 a gilla lais .i. eicsein eside com menmam fithidrea. Forrolaig di cruithne fadeisin i maig 7 leicis a gilla do huigidacht do thig indeicis. Dobreith didiu tarr tuirc do i seabul 7 roboi colleic int eicess oc acallaim ind eicsine 7 oc cur sula dar a frithgnam. roraigestar int eicess iarum mormenmain ind eicsin 7 laiget a frithgnama. INtan didiu robo bruithe in tarr asbert int eiceis fiad ind eicsene .i. tofotha tairr tein .i. is mithig a thecbail dentein 7 is ba co fes acht som cia freacra toberad ind eicsene dho fobith rocualasom ind eicess oc cumaidim ala naile nairec ingante amal bid e fessin ardais sed 7 ni rocretison int eicess . immorro. ba airi immorro asbert int eices do fromad ind eicsene inofotha tairr teini 7 tribus uicibus dixit. 7 non respondit ei ad ullum uerbum laisin didiu a traigh ind eicsene 7 teit cosim bale 7 i mbai cruithene 7 adfed scela do. 7 asbert fris a nathesc roradi int eices .i. tofota tarr tein. maith ol cruithne. intan asmbera afrissi asbera sin fris occa .i. toi leataig foin fris .i. fon tairr 7 frisindle chaindil do deicse dus in bruthe in tairr. INtan didiu dofeissidh int eicsene toe lethaig 7rl. Maith son ol ind eices ni bru ecsene rod tormai isin occus ata cruithene. Cotngair de muig conucrad iarom ferthair failte fris 7 doberar biad naill hi core desiu 7 ba bec a menma de ind eicsene fobith cotnaitib int eices. ce chotnaiclestar cruithne. Y.825 Lethech .i. dede fordongair. ainm cetamus do ceniul eisc dianid ainm lethech ar a leithear a tanaideta, ar is mor lethet neich de bis ind ocian, ainm dano do losait arindi lethaitir bairgin fuirre, amail ismbert Cruitine file. fechtus luid do tig araile eciss. ⁊ a gilla laiss .i. ecsine eiside co menmuin fithidire lais. farrolaig didiu Cruitine fadeisin i maigleigis a gilla do tig ind eicis do uigedacht. dobreth didiu tairr tuirc do i scabul. ⁊ robaoi calleic int ecis oc agallaim ind eicsine. ⁊ oc cur sulae tar a frithgnam. Rorataig iarom int eces mormenmain ind eicsine. ⁊ laiget a frithgnama. INtan iarom robo bruithe in tairr isbert int eicess fiad ind eicsine. Dofotha tairr tein .i. is mithid a thiscal do teinidh. ⁊ ba co feisid som cia freacra doberad an t-eicsine do, fobith rocualai seom int eces oc gumaidim ala n-aile n-airec n-inganta col. 56 amhail bid e feissin arabissed ł arardisedni rocreid seiumh immoro int eigsin, ba haire iarumh isbert int eicsin do promhadh ind eicsine, dofotha tairr tein, et tribus uicibus dixit, et non respondit ei ad ullum uerbum, Lasin didiu atraigh int eicsineteit cusin maighin i mbai Cruitineadfet scela do. ⁊ ismbert fris a n-aithesc roraide int ecess .i. dofotha tairr tein, maith ol Cruitine intan isbera aridisi asberasom fris oca .i. toi lethaig foin fris adaind indlis .i. toi lossait faon (fris) .i. fon tairrfrisnindle caindil dia deicsin dus in bruithe in tarr, intan didiu dofeisid int eicsine isin tigh tall dixit int eices a cednadixit int éicsine a cetnæ, toe letaigh faon fris 7rl, Maith seon ol int eices ni brú eisine rotormai amne, is i n-ocus ata Cruitine, congair de muig. Conaccrad iarom, ferthair failte frissdobreth biadh n-aill i coire ba bec a menma de int eicsine fobith cotnaitib int ecess ce chotnaiclestar Cruitine. [Loman]
K.834 leos [...] [B] H1a.770 leos [...] H1b.858 leos [...] [L] La.35 Leos .i. imdergad immandergthar duine iarna hair no iarna hecṅug. M.467 Leos .i. imdergad immadergadar dune iarnd air ł iarn ecduch. Y.826 Leos .i. imdergad imadergtar duine iarna air no iarna ecnuch. [Loman]
K.835 leos [...] B.474 Leos .i. imdergad imandergthar (ł imdergthar) duine iarnaǽir ł écnach. leos din .i. soillse tit est i nDúil roscaid grinniud leos .i. díbad soillsi .i. coindle. Item aigead ḟir ima leos luinether ł imaleos luindetar .i. imatimchella soillse. H1a.771 leos [...] H1b.859 leos [...] [L] La.36 Lóes .i. suilse ut est in Dúil. Griniud lois .i. díbud suilsi .i. caindli. Item aigid ḟir imme lois luinethar .i. immatimchella suilse. M.468 Loess .i. suillse ut est isin duil rosgad grinniud loiss .i. dibdud suillse ut est isin duil .i. cainnle. Item aiged fir immu loess lumethar .i. immathimcela suillse. Y.827 Leos .i. soillsi ut est isin Duil Rosgadaig. Grinniud loess .i. dibud soillsi .i. caindle, Item agaid fir ima leos luiniter .i. imatimchella soilsi. [Loman]
K.836 luacarnd [...] B.475 Locharn (ł Luachairnd) quasi luchern .i. a lucerna ⁊ araile{?}. H1a.772 luacarnd [...] H1b.860 luacharnd [...] [L] La.37 Luacharnn quasi lúcernn .i. a lucerna. M.469 Lochrann quasi lucernn .i. a lucerna. Y.828 Luacharnd quasi lucernd .i. a lucerna. [Loman]
K.837 lacha [...] [B] H1a.773 lacha [...] H1b.861 lacha [...] [L] [La] [M] YAdd.829 YAdd Lacha .i. lichiu í quam alia auess. [Loman]
K.838 lendan [...] [B] H1a.774 lendan [...] H1b.862 Lendan [...] [L] [La] [M] YAdd.830 YAdd Lendan .i. lenn æn .i. leind arnaonar , quasi lend-fuan .i. bratleine uimpe, ł aon dia lenand a menma hi. [Loman]
K.839 lecc [...] [B] H1a.775 lec [...] H1b.863 lecc [...] [L] [La] [M] YAdd.831 YAdd Lecc .i. ar leictir sissuas , ł le bid secc. [Loman]
K.840 leadb [...] [B] H1a.776 ledb [...] H1b.864 ledb [...] [L] [La] [M] YAdd.832 YAdd Ledb .i. leth in faidb í, unde dicitur lethar col. 57 iar fir .i. feoillethar. [Loman]
K.841 lesan [...] [B] H1a.777 lesan [...] H1b.865 lesan [...] [L] [La] [M] YAdd.833 YAdd Lesan .i. les cach mbolg i mbi lind, sic eisim. [Loman]
K.842 loman [...] [B] H1a.778 lomhan [...] H1b.866 loman [...] [L] [La] [M] YAdd.834 YAdd Loman .i. luamain i{?} bis fuirri, ł lu-man .i. beg in manu. Loman.1 Lomhon .i. luamain bis fuirre; no lu .i. bec in manu.
K.843 leim [...] [B] H1a.779 lem [...] H1b.867 leim [...] [L] [La] [M] YAdd.835 YAdd Leim .i. lu eim .i. luud sem he. Loman.2 Leim .i. -eim .i. lúud séim é
K.844 lesc [...] [B] H1a.780 lescc [...] H1b.868 lesc [...] [L] [La] [M] YAdd.836 YAdd Lesc .i. leis a aisc ł quasi losc .i. bacach. Loman.3 Lesg .i. leis a aisc, no quasi losg .i. bacach.
K.845 lend [...] [B] H1a.781 lend [...] H1b.869 lend [...] [L] [La] [M] YAdd.837 YAdd Lend .i. lee find .i. lo find .i. ainm do brut find. Loman.4 Lenn .i. lée find .i. lóe find, ⁊ ainm do brut find.
K.846 loscuirn [...] [B] H1a.782 losscuirn [...] H1b.870 loscuirn [...] [L] [La] [M] YAdd.838 YAdd Los cuirn .i. la hos , ar is osin buaboll for a mbi, ł la huais í. Loman.5 Loscuirn .i. la hos í, ar is os in buaball ara mbi; no la huais í.
K.847 lurga [...] [B] H1a.783 lurga [...] H1b.871 lurga [...] [L] [La] [M] YAdd.839 YAdd Lurga .i. le urga .i. le urcbail .i. urtocbail in cuirp. Loman.7 Lurga .i. le urgabail in cuirp .i. a togbail.
K.848 lobar (ł o) [...] [B] H1a.784 lobar [...] H1b.872 lobor [...] [L] [La] [M] YAdd.840 YAdd Lobor quasi lebor a lepra .latine. Loman.8 Lobar, quasi lebor, a lepra latine.
K.849 lepaid [...] [B] H1a.785 lebaid [...] H1b.873 lebaid [...] [L] [La] [M] YAdd.841 YAdd Lebaid .i. le faid .i. faide nech le. Loman.9 Lepaid .i. faídh nech
K.850 litte [...] [B] H1a.786 litte [...] H1b.874 littiu [...] [L] [La] [M] YAdd.842 YAdd Littiu .i. lot te .i. lotan ar tige i ⁊ tes inti. Loman.10 Lite .i. lot-te .i. lotan ar tige í ⁊ tess indti.
1309 entries. Page of 27.
entries per page.